Follow
J.J. Vogels
J.J. Vogels
Bargerveen foundation
Verified email at science.ru.nl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Can changes in soil biochemistry and plant stoichiometry explain loss of animal diversity of heathlands?
JJ Vogels, W Verberk, LPM Lamers, H Siepel
Biological conservation 212, 432-447, 2017
462017
Continuous and cumulative acidification and N deposition induce P limitation of the micro-arthropod soil fauna of mineral-poor dry heathlands
H Siepel, J Vogels, R Bobbink, RJ Bijlsma, E Jongejans, R de Waal, ...
Soil Biology and Biochemistry 119, 128-134, 2018
322018
Tandrot in de bodem-hoeveel biodiversiteit kan de huidige minerale bodem nog ondersteunen
H Bergsma, JJ Vogels, M Weijters, R Bobbink, AJM Jansen, L Krul
Bodem 26 (1), 27-29, 2016
19*2016
Herstel van lange termijn effecten van verzuring en vermesting in het droog zandlandschap
H Siepel, H Siebel, T Verstrael, A van den Burg, J Vogels
De Levende Natuur 110 (3), 124-129, 2009
192009
Effectgerichte maatregelen voor het herstel en beheer van faunagemeenschappen van heideterreinen-Evaluatie en ontwerp van bestaande en nieuwe herstelmaatregelen (2006-2010)
J Vogels, A Van den Burg, E Remke, H Siepel
DKI-EL&I, Den Haag 238, 2011
172011
Barriers to restoration: Soil acidity and phosphorus limitation constrain recovery of heathland plant communities after sod cutting
JJ Vogels, MJ Weijters, R Bobbink, RJ Bijlsma, LPM Lamers, ...
Applied Vegetation Science 23 (1), 94-106, 2020
162020
Begrazingsbeheer in relatie tot herstel van faunagemeenschappen in droge duingraslanden: eindrapportage 2009-2013
M Nijssen, B Wouters, J Vogels, A Kooijman, H van Oosten, ...
Vereniging van Bos-en Natuureigenaren, 2014
152014
Preadvies duin-en kustlandschap
SM Arens, AB Van den Burg, P Esselink, AP Grootjans, PD Jungerius, ...
Directie Kennis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2009
142009
Effects of moss-encroachment by Campylopus introflexus on soil-entomofauna of dry-dune grasslands (Violo-corynephoretum)
J Vogels, M Nijssen, W Verberk, H Esselink
Proc Neth Entomol Soc Meet 16, 71-80, 2005
142005
Branden als EGM-maatregel
R Bobbink, MJ Weijters, M Nijssen, J Vogels, R Haveman, AT Kuiters
Directie Kennis, Ministerie LNV, 2009
132009
Steenmeel en natuurherstel: een gelukkige relatie of een risicovolle combinatie?
R van Diggelen, H Bergsma, RJ Bijlsma, R Bobbink, A Van den Burg, ...
Vakblad Natuur Bos Landschap, 20-23, 2019
12*2019
Reducing nutrient availability and enhancing biotic resistance limits settlement and growth of the invasive Australian swamp stonecrop (Crassula helmsii)
JMM van der Loop, J Tjampens, JJ Vogels, HH van Kleef, LPM Lamers, ...
Biological Invasions 22, 3391-3402, 2020
112020
Het droge heidelandschap in de 21e eeuw: aandacht voor mineralogie en historisch landgebruik
JJ Vogels, R Bobbink, M Weijters, H Bergsma
De Levende Natuur 117, 245-250, 2016
112016
Herstel van heide door middel van slow release mineralengift–resultaten van 3 jaar steenmeel-onderzoek.
MJ Weijters, R Bobbink, EJH Verbaarschot, JJ Vogels, H Bergsma, ...
sn: VBNE, Driebergen., 2018
102018
Zuur voor de fauna
AB Van den Burg, JJ Vogels
Soorten bos en hei missen essentiŽle voedingsstoffen. Landschap 34 (2), 71-79, 2017
102017
Fosfaattoevoeging heide
J Vogels, M Weijters, RJ Bijlsma, R de Waal, R Bobbink, H Siepel
Driebergen: Vereniging van Bos-en Natuurterreineigenaren, 2016
102016
Impact of changed plant stoichiometric quality on heathland fauna composition
J Vogels, H Siepel, N Webb
Economy and Ecology of Heathlands, 273-297, 2013
102013
Is de bodemverzuring in Nederland onomkeerbaar? Door chronische verzurende depositie zal de natuur op droge zandgronden niet vanzelf herstellen.
HLT Bergsma, JJ Vogels, A van den Burg, R Bobbink
82018
How to restore invertebrate diversity of degraded heathlands? A case study on the reproductive performance of the field cricket Gryllus campestris (L.)
JJ Vogels, W Verberk, JT Kuper, M Weijters, R Bobbink, H Siepel
Frontiers in Ecology and Evolution 9, 300, 2021
72021
Imbalanced by Overabundance: Effects of Nitrogen Deposition on Nutritional Quality of Producers and Its Subsequent Effects on Consumers
J Vogels, A van den Burg, D van de Waal, M Weijters, R Bobbink, ...
VBNE, Vereniging van Bos-en Natuurterreineigenaren, 2020
72020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20