Seguir
Wojciech Strzelczyk
Wojciech Strzelczyk
Dirección de correo verificada de kozminski.edu.pl
Título
Citado por
Citado por
Año
The impact of competing institutional pressures and logics on the use of performance measurement in hybrid universities
G Grossi, D Dobija, W Strzelczyk
Public performance & management review 43 (4), 818-844, 2020
1132020
Rational and symbolic uses of performance measurement: Experiences from Polish universities
D Dobija, AM Górska, G Grossi, W Strzelczyk
Accounting, Auditing & Accountability Journal 32 (3), 750-781, 2019
1042019
Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji dochodowej gmin a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w Polsce
M Stanny, W Strzelczyk
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 17 (4), 2015
312015
Kondycja finansowa samorządów lokalnych a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich: ujęcie przestrzenne
M Stanny, W Strzelczyk
Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 2018
282018
Kondycja finansowa samorządów lokalnych a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich
M Stanny, W Strzelczyk
Ujęcie przestrzenne. Warszawa: Scholar, 2018
252018
Pomiar kondycji finansowej jednostek samorządu lokalnego–kwerenda międzynarodowa
M Stanny, W Strzelczyk
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 372-383, 2017
132017
Investment attractiveness measurement of the regions versus general location of the enterprises
W Strzelczyk
Economic and Regional Studies 7 (2), 2014
132014
Sustaining organizational operations during an outbreak: Problems, needs, and opportunities for information systems
N Roztocki, W Strzelczyk, HR Weistroffer
Information Systems Management 37 (4), 348-356, 2020
122020
The role of e-government in disaster management: A review of the literature
N Roztocki, W Strzelczyk, HR Weistroffer
Journal of Economics and Management 45 (1), 1-25, 2023
92023
Impact of Pandemics on e Government Services: A Pilot Study
N Roztocki, W Strzelczyk, HR Weistroffer
92021
Concepts of E-Democracy in an E-Society
N Roztocki, W Strzelczyk, HR Weistroffer
72022
Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru
H Guzik, W Strzelczyk
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 17-33, 2014
62014
Enterprise systems in the public sector: driving forces and a conceptual framework
N Roztocki, W Strzelczyk, HR Weistroffer
Information Systems Management 40 (4), 337-353, 2023
52023
E-democracy and Socio-economic Development
N Roztocki, W Strzelczyk, HR Weistroffer
52022
Is COVID-19 a Driver for e-Participation? Insights from Participatory Budgeting in Poland
N Roztocki, W Strzelczyk, HR Weistroffer
32023
Beyond E-Government: A Framework For E-Democracy
N Roztocki, W Strzelczyk, HR Weistroffer
AMCIS 2022 Proceedings, 2023
32023
Cyber Insurance and Information Sharing As Prevention From Cyber-Attacks–Pilot Study
K Puławska, W Strzelczyk, A Orzechowski
Available at SSRN 4260821, 2022
32022
Public Aid in Financing Innovations in Poland: the Operational Programme ‘Innovative Economy’
L Kryskova, WJ Strzelczyk
Wyższa Szkoła Biznesu-National-Louis University in Nowy Sącz, 2013
32013
Enterprise Systems in the public sector: a literature review
N Roztocki, W Strzelczyk
22020
POMIAR ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ REGIONÓW A LOKALIZACJA OGÓLNA PRZEDSIĘBIORSTW
W Strzelczyk
Economic and Regional Studies 7 (2), 5-25, 2018
12018
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20