Follow
Alena Blažková (Voříšková)
Alena Blažková (Voříšková)
Institute of Botany, CAS, Průhonice, CZ
Verified email at ibot.cas.cz
Title
Cited by
Cited by
Year
Arbuscular Mycorrhiza Stimulates Biological Nitrogen Fixation in Two Medicago spp. through Improved Phosphorus Acquisition
D Püschel, M Janoušková, A Voříšková, H Gryndlerová, M Vosátka, ...
Frontiers in plant science 8, 390, 2017
1302017
Real-time PCR quantification of arbuscular mycorrhizal fungi: does the use of nuclear or mitochondrial markers make a difference?
A Voříšková, J Jansa, D Püschel, M Krüger, T Cajthaml, M Vosátka, ...
Mycorrhiza 27, 577-585, 2017
342017
Effect of past agricultural use on the infectivity and composition of a community of arbuscular mycorrhizal fungi
A Voříšková, M Janoušková, R Slavikova, H Pankova, O Daniel, ...
Agriculture, Ecosystems & Environment 221, 28-39, 2016
202016
Is mycorrhiza functioning influenced by the quantitative composition of the mycorrhizal fungal community?
A Blažková, J Jansa, D Püschel, M Vosatka, M Janoušková
Soil Biology and Biochemistry 157, 108249, 2021
132021
Abiotic contexts consistently influence mycorrhiza functioning independently of the composition of synthetic arbuscular mycorrhizal fungal communities
A Voříšková, J Jansa, D Püschel, M Vosátka, P Šmilauer, M Janoušková
Mycorrhiza 29, 127-139, 2019
132019
Arbuscular mycorrhizal fungi and associated microbial communities from dry grassland do not improve plant growth on abandoned field soil
H Pánková, C Lepinay, J Rydlová, A Voříšková, M Janoušková, ...
Oecologia 186, 677-689, 2018
102018
Infectivity and symbiotic efficiency of native arbuscular mycorrhizal fungi from high-input arable soils
PA Buil, J Jansa, A Blažková, O Holubík, R Duffková, M Rozmoš, ...
Plant and Soil 482 (1-2), 627-645, 2023
52023
Drought rearranges preferential carbon allocation to arbuscular mycorrhizal community members co-inhabiting roots of Medicago truncatula
ST Forczek, P Bukovská, D Püschel, M Janoušková, A Blažková, J Jansa
Environmental and Experimental Botany 199, 104897, 2022
42022
Functioning of arbuscular mycorrhiza in relation to fungal community composition and environmental conditions
A Voříšková
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019
2019
Význam společenstev arbuskulárně mykorhizních hub pro růst vybraných rostlinných druhů na opuštěném poli
A Voříšková
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014
2014
Specifické vztahy mezi partnery v arbuskulárně mykorhizní symbióze
A Voříšková
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11