Seguir
Monika Stanny
Monika Stanny
Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa
Dirección de correo verificada de irwirpan.waw.pl - Página principal
Título
Citado por
Citado por
Año
Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce
M Stanny
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, 2013
256*2013
Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku
A Rosner, M Stanny
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i …, 2014
191*2014
Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian
A Rosner, współautor Stanny
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, 2007
1402007
Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III
M Stanny, A Rosner, Ł Komorowski
Warszawa: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju …, 2018
135*2018
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski: próba analizy empirycznej
M Stanny, A Czarnecki
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2011
1192011
Smart villages: Where can they happen?
Ł Komorowski, M Stanny
Land 9 (5), 151, 2020
1072020
Socio-economic development of rural areas in Poland
A Rosner, M Stanny
562017
The socio-economic heterogeneity of rural areas: Towards a rural typology of Poland
M Stanny, Ł Komorowski, A Rosner
Energies 14 (16), 5030, 2021
502021
Wieś, obszar wiejski, ludność wiejska – o problemach z ich definiowaniem. Wielowymiarowe spojrzenie
M Stanny
Wieś i Rolnictwo 1, 123-138, 2014
482014
Kondycja finansowa samorządów lokalnych a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich: ujęcie przestrzenne
M Stanny, W Strzelczyk
Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 2018
40*2018
Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. Tom 2: Przestrzenne zróżnicowanie struktury społecznej
M Halamska, R Hoffmann, M Stanny
Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar …, 2017
39*2017
Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce.[w:] Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki …
A Rosner, M Stanny
Rosner, Wyd. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, 47-114, 2007
35*2007
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce – pomiar zjawiska złożonego
M Stanny
Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. Aspekty przestrzenne i regionalne, 2012
34*2012
Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji dochodowej gmin a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w Polsce
M Stanny, W Strzelczyk
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 17 (4), 2015
322015
Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce według komponentu społecznego,[w:] A. Rosner (red.)
A Rosner, M Stanny
Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a …, 2007
29*2007
Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich
A Rosner, M Stanny
Warszawa: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju …, 2016
27*2016
The Spatial Pattern of the Absorption of Cohesion Policy Funds in Polish Rural Areas
Ł Komorowski, A Mróz, M Stanny
Land 10 (1), 26, 2021
252021
Ludność i jej aktywność zawodowa-tendencje zmian na obszarach wiejskich
M Stanny
Stanny, M. Drygas (red.), Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie …, 2010
25*2010
Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce a problem realizacji polityki spójności
M Stanny
Wieś i Rolnictwo 145 (4), 246-257, 2009
24*2009
Typologia wiejskich obszarów peryferyjnych pod względem anatomii struktury społeczno-gospodarczej
M Stanny
Wieś i rolnictwo 151 (2), 59-75, 2011
222011
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20