Follow
Sergiy Zhyla
Sergiy Zhyla
Ukrainian Theriological Society (Polissian Nature Reserve)
Verified email at museumkiev.org - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Predation has a greater impact in less productive environments: variation in roe deer, Capreolus capreolus, population density across Europe
C Melis, B Jędrzejewska, M Apollonio, KA Bartoń, W Jędrzejewski, ...
Global ecology and biogeography 18 (6), 724-734, 2009
2222009
Теріологічна школа-семінар Ссавці у Червоній книзі
І Загороднюк, С Жила, В Покиньчереда
Вестник зоологии 32 (5-6), 149-150, 1998
111998
Вовки і дикі собаки: порівняльна екологія, поведінка, менеджмент
С Жила
Праці Теріологічної Школи (Вип. 8: Фауна в антропогенному середовищі) 8, 75-80, 2006
82006
Особливості просторової структури популяції вовка (Canis lupus) в Україні
СМ Жила
Вісник Луганського пед. ун-ту. Біол. науки, 45, 2002
82002
Вовки Українського Полісся: динаміка чисельності та деякі моніторингу
СМ Жила
Поліському заповіднику 30, 106-110, 1999
71999
Вовк (Canis lupus) і бобер (Castor fiber) на території півночі Житомирського Полісся як складові системи хижак–жертва
СМ Жила, СН Жила, АІ Гузій, АИ Гузий
Державний агроекологічний університет, 2005
62005
Рись в Українському Поліссі: стан популяції та поширення
С Жила
Вісник Львівського університету. Серія біологічна 30, 61-64, 2002
52002
Зубр в Украине
С Жила
Полювання та рибальство, 2007
42007
Состояние популяции соневых (Rodentia, Myoxidae) на территории Припятского Полесья
ИМ Зенина, СН Жила
Вестник зоологии, 108, 2000
42000
Polissian population of Lynx lynx in Ukraine and action plan on its conservation
S Zhyla, PN Reserve
Proceedings of the Theriological School 11, 98-112, 2012
32012
Заєць білий (Lepus timidus) в Поліському заповіднику: біотопне поширення і фактори, що його обумовлюють
С Жила
Праці Теріологічної школи 9, 223–227, 2008
32008
Особенности гнездования серого журавля в Полесском заповеднике
СН Жила
Журавли Украины. Мелитополь, 77-80, 1999
31999
Ukraine (UA)
AT BASHTA, S ZHYLA, I DYKY, Y TKACHUK
Status and conservation of the Eurasian lynx (Lynx lynx) in Europe in 2001, 206, 2004
22004
Попередні результати слідового та візуального мічення вовків (Caniѕ lupus) в Поліському природному заповіднику
С Жила, М Шквиря
Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского…, 2004
22004
Успiшнiсть гнiздування бородато сови в Полiському заповеднику
СМ Жила
Заповiдна справа в Укранi 3 (2), 64-65, 1997
21997
Успішність гніздування бородатої сови в Поліському заповіднику
СМ Жила
Заповідна справа в Україні 3 (2), 64-65, 1997
2*1997
The Eurasian lynx (Lynx lynx) in the Ukrainian Polissia: state of population and conservation issues
S Zhyla
Theriologia Ukrainica 21, 91-108, 2021
12021
Вивченість рідкісних видів сов у Поліссі
СМ Жила
Заповідна справа в Україні 4 (2), 47-48, 1998
11998
THE ELK (ALCES ALCES) AT THE SOUTHERN LIMIT OF ITS GEOGRAPHIC RANGE: POPULATION STATUS IN THE CENTRAL POLISSIA, WOLF PREDATION, AND VULNERABILITY TO CLIMATE WARMING
S Zhyla
2023
Red deer (Cervus elaphus) in the Chornobyl biosphere reserve: monitoring, ecology, and behaviour
S Zhyla
National Academy of Sciences of Ukraine. National Museum of Natural History, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20