Follow
PhD Magda Biernacka
PhD Magda Biernacka
Verified email at uni.lodz.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Environmental justice in the context of urban green space availability, accessibility, and attractiveness in postsocialist cities
J Kronenberg, A Haase, E Łaszkiewicz, A Antal, A Baravikova, ...
Cities 106, 102862, 2020
1762020
Classification of institutional barriers affecting the availability, accessibility and attractiveness of urban green spaces
M Biernacka, J Kronenberg
Urban forestry & urban greening 36, 22-33, 2018
1332018
An integrated system of monitoring the availability, accessibility and attractiveness of urban parks and green squares
M Biernacka, J Kronenberg, E Łaszkiewicz
Applied Geography 116, 102152, 2020
552020
Urban green space availability, accessibility and attractiveness, and the delivery of ecosystem services
M Biernacka, J Kronenberg
Cities and the Environment (CATE) 12 (1), 5, 2019
522019
Conceptualizing multidimensional barriers: a framework for assessing constraints in realizing recreational benefits of urban green spaces
M Wolff, A Mascarenhas, A Haase, D Haase, E Andersson, ST Borgström, ...
Humboldt-Universität zu Berlin, 2022
172022
Park availability, accessibility, and attractiveness in relation to the least and most vulnerable inhabitants
M Biernacka, E Łaszkiewicz, J Kronenberg
Urban Forestry & Urban Greening 73, 127585, 2022
122022
Przegląd i ocena wybranych wskaźników dostępności i atrakcyjności miejskich terenów zieleni
M Biernacka
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2 (346), 53-70, 2020
52020
Beyond urban parks: Mapping informal green spaces in an urban–peri-urban gradient
M Biernacka, J Kronenberg, E Łaszkiewicz, P Czembrowski, VA Parsa, ...
Land Use Policy 131, 106746, 2023
22023
Popular but exclusive: How can lower socio-economic status groups win access to urban green spaces?
J Kronenberg, E Łaszkiewicz, E Andersson, M Biernacka
Geoforum 143, 103774, 2023
2023
Podaż terenów zieleni w mieście. Jakość życia, standardy planowania, wartość
M Biernacka
EkoMiasto# Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój …, 2022
2022
The impact of institutional aspects on the availability, accessibility, and attractiveness of green spaces in Lodz
M Biernacka
2022
Autor może nie posiadać w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego zdeponowanych publikacji w otwartym dostępie. Z wykazem publikacji przypisanych do profilu ORCID autora można …
J Jeżak
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12